Nova Centrum

Nova Centrum richt zich op het ondersteunen van herstellende verslaafden bij het persoonlijk herstel

 

ANBI informatie

 

Doelstelling stichting Nova Centrum 

Het faciliteren van verslaafden in herstel op weg naar hun re-integratie in de
samenleving.

 

Beleidsplan op hoofdlijnen

Het beleid voor de nabije en middellange toekomst richt zich op de volgende zaken:

2015

 

 • Oprichting van de stichting
  De uitwerking van de opzet Stichting Nova Centrum.
 • Verkrijgen van de ANBI status.
 • Verkrijgen en inrichten van een werklocatie.
  Hieronder valt ook het informeren van de buurtbewoners en buurtregisseurs.
 • Opzet van het vrijwilligersteam.
  Doelstelling is om in 2015 tot 5 vaste vrijwilligers te komen die rapporteren aan de beheerder van de Stichting.
 • Vastleggen en implementeren van de begrippen zoals benoemd bij de opzet van de Stichting. Hieronder vallen ook gedragscodes.
 • Opzet en implementatie van de administratieve organisatie.

2015-2016

 

 • Actieve fondsenwerving.
 • Opleidingstraject vrijwilligers.
 • Professionaliseren van dagelijks beheer.

 

 

Stichting Nova Centrum

RSIN: 855336055

Bezoekadres tot 1 oktober 2015:

Nova Zemblastraat 2 D, 1013RK Amsterdam

na 1 oktober 2015:

Planciusstraat 15, 1013 MD Amsterdam

 

Bestuurders:

Robert Adrianus van de Meer, voorzitter
René Scholtes, Secretaris penningmeester
Markus Martinus Franciscus van Kemenade, algemeen bestuurslid

 

Beloningsbeleid, verslag en financiële verantwoording

 • Nova Centrum kent alleen onbezoldigde medewerkers en bestuur.
 • 2015 Is gebruikt voor de oprichting en het organiseren van de Stichting.
 • Financiël verantwoording wordt gepubliceerd zodra deze beschikbaar is. (na afloop van het eerste boekjaar)