Nova Centrum

Nova Centrum richt zich op het ondersteunen van herstellende verslaafden bij het persoonlijk herstel

 

NA informatie

 

NA-Anonieme Verslaafden (NA) is een non-profit gemeenschap van mannen en vrouwen voor wie drugs een ernstig probleem waren geworden. Wij zijn herstellende verslaafden die geregeld bij elkaar komen om elkaar te helpen clean te blijven. We volgen het 12-stappenprogramma van NA met als uitgangspunt volledige onthouding van alle drugs. Er is maar één vereiste voor lidmaatschap: het verlangen om te stoppen met gebruiken.

Er gelden geen beperkende voorwaarden bij NA. Wij zijn niet aangesloten bij andere organisaties, wij vragen geen inschrijfgeld of contributie, wij hoeven niets te tekenen noch aan iemand iets te beloven. Wij zijn niet verbonden aan politiek, religieuze of ordehandhavende groeperingen en wij staan nooit onder toezicht. Iedereen kan zich bij ons aansluiten, ongeacht leeftijd, ras, seksuele geaardheid, levensovertuiging, geloofsovertuiging of gebrek aan geloofsovertuiging.

NA- Anonieme verslaafden is een eenvoudig spiritueel niet religieus programma. Het belangrijkste is dat het werkt.

NA is een wereldwijde organisatie met meer dan 63.000 wekelijkse meetings in 132 landen.

Meer informatie: www.na-holland.nl

NA-Hulplijn 24/7 Amsterdam e.o.: 06 - 22 34 10 50