ANBI informatie

Doelstelling stichting Nova Centrum

Het faciliteren van verslaafden in herstel op weg naar hun re-integratie in de
samenleving.


Beleidsplan op hoofdlijnen

Het beleid voor de nabije en middellange toekomst richt zich op de volgende zaken:

 • Actieve fondsenwerving.
 • Aantrekken vrijwilligers.
 • Continuering activiteiten
  • Schilderen
  • Yoga
  • Sport


Stichting Nova Centrum

RSIN: 855336055

Bezoekadres

Planciusstraat 13B, 1013 MD Amsterdam


Bestuurders:

Robert Adrianus van de Meer, voorzitter
René Scholtes, Secretaris penningmeester


Beloningsbeleid, verslag en financiële verantwoording

 • Nova Centrum kent alleen onbezoldigde medewerkers en bestuur.
 • De Stichting krijgt krijgt per kwartaal een donatie, hiervan wordt de huur betaald.
  Alle overige kosten komen voor rekening van de verhuurder.
  Voor 2023 staat een grote verbouwing en nieuwe inrichting gepland.
  De kosten hiervoor zijn begroot op € 28.000,-
 • Download het Jaarverslag over 2021
 • Download het Jaarverslag over 2022