Nova Centrum

Nova Centrum richt zich op het ondersteunen van herstellende verslaafden bij het persoonlijk herstel

 

CA Informatie

 

Hoe is CA georganiseerd?

De zesde traditie : ''Een CA groep mag nooit een relatie of initiatief van buitenaf ondersteunen, financieren of aan de CA naam verbinden, zodat problemen rond geld, eigendom of prestige ons niet van ons hoofddoel afleiden''

De negende traditie zegt : “CA als zodanig mag nooit georganiseerd worden, maar wij mogen wel servicekantoren of comités in het leven roepen, die rechtstreeks verantwoording schuldig zijn aan degenen waarbij ze in dienst zijn”

Elk CA lid wereldwijd, heeft een inbreng in beslissingen over wat CA is en wat CA doet. Elke groep kan een groepsvertegenwoordiger (GSR of Groep Service Representative) kiezen. De leden van een groep stemmen over wie de GSR wordt. GSR’s van elke groep komen bij elkaar in de vergadering van hun District.

In een Districtsvergadering (6 keer per jaar) worden dingen besproken en besloten die in het District spelen, en wordt meegedacht over wat er speelt in de Area en de World Service Conferentie. In Nederland zijn er twee Districten: Zuid en Noord. Amsterdam valt onder District Noord. Districten kiezen een vertegenwoordiger (DSR: District Service Representative).  Deze DSR’s komen 4 keer per jaar bij elkaar in een Area-vergadering (CA Holland)

CA District Noord vergaderingen zijn gepland van 15.00 tot 17.00 uur op de volgende data: