Nova Centrum

Nova Centrum richt zich op het ondersteunen van herstellende verslaafden bij het persoonlijk herstel

 

Herstelmaatjes

Onze "herstelmaatjes" begeleiden onze deelnemers en bezoekers in het persoonlijk herstel. Herstelmaatjes zijn allen vrijwillige ervaringsdeskundigen die speciaal opgeleid zijn voor deze taak

Herstelmaatjes helpen de ex-verslaafde met het opzetten van herstelplanningen waarin aandacht wordt besteed aan dagplanning, financiële planning,  sociale activiteiten, het zoeken naar werk en het aanleren van sociale vaardigheden.

De voortgang wordt dan regelmatig met de ex-verslaafde besproken. Een herstelmaatje fungeert ook als klankbord en natuurlijk als maatje.