Nova Centrum

Nova Centrum richt zich op het ondersteunen van herstellende verslaafden bij het persoonlijk herstel

 

Persoonlijk herstel

 

Een intens, persoonlijk en uniek proces van verandering van iemands houding, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en/of rollen.

Het is een manier van leven, van het leiden van een bevredigend, hoopvol en nuttig leven met de beperkingen als gevolg van verslaving.

Herstel betekent je ontworstelen aan de rampzalige gevolgen van je verslaving en een nieuwe betekenis en doel in je leven ontwikkelen.