Maandagavond 20:00 - 21:00

AA Werkgroep Centrum

Besloten meeting

Woensdag 20:00 - 21:00

Yes We Can meeting

Besloten meeting voor Yes We Can fellows

Donderdag 20:00 - 21:00

CA big book study meeting

Open meeting

Vrijdag 20:00 - 21:00

AA Mustard Seed Group

Closed meeting,
English speaking

Zaterdag voorafgaand

Mogelijkheid om te ontbijten

Open meeting

Zaterdag 10:00 -11:00

CA Meditatie meeting

Open meeting

Zondag 11:00 - 12:00

CA Meeting

Open meeting

Zondag 19:00 - 20:00

CA Speakermeeting

Open meeting

Meetings en werkgroepen


Meeting, het Engelse woord voor bijeenkomst. In De Nova, Nova Zemblastraat 256, worden dagelijks bijeenkomsten gehouden. In én voor het pand geldt een rookverbod.


Voor alle meetings en werkgroepen geldt: De huur graag storten op rekening


NL95 INGB 0007 2357 71 t.n.v. st. AAOC met vermelding van werkgroep en maand.
(bijv. Zaterdag 9 tot 10, periode: december)

Besloten: alleen voor leden en mensen met een probleem die het verlangen hebben te stoppen
Open: iedereen die geïnteresseerd is in het programma van herstel is welkom


Scroll naar beneden voor meer info


Adres:

De Nova

Nova Zemblastraat 256

1013 RP

Amsterdam

Sinds jaar en dag is in de binnenstad van Amsterdam "de Nova" een vertrouwd adres waar mensen met een verslavingsprobleem kunnen werken aan hun herstel.


Nova is een verwijzing naar het adres Nova Zemblastraat 256 en wordt beheerd door de Stichting AAOC.


De Stichting is een onafhankelijke organisatie die als doel heeft om mensen met een verslavingsprobleem te faciliteren op hun weg naar herstel.


De meetings worden dagelijks bezocht door mensen uit het hele land die op verschillende dagen voor verschillende thema's komen.


AAOC heeft geen bemoeienis met de inhoud van de meetings maar biedt de gelegenheid tot het houden ervan. Voor het opzetten van nieuwe meetings kunt u zich richten tot de contactpersoon; naam, email en telefoonnummer hangen op het mededelingenbord.


AA Werkgroep Centrum Nova
Besloten, niet roken. Maandagavond werkgroep aanvang 20.00 uur. Onderwerp meeting; groepsleden dragen een onderwerp aan met betrekking tot het 12 stappen programma.


Yes We Can Meeting
Dit is een besloten meeting voor Yes We Can fellows. Woensdag aanvang 20:00 uur


CA Big Book studie meeting
Open big book studie meeting
Elke week lezen we een stuk uit het big book, terug naar de kern, de 12 stappen, wees welkom.
Donderdagavond aanvang 20:00 uur.


AA Mustard seed
Closed meeting, Friday-night, English spoken starts 20.00 p.m.


CA Meditatiemeeting
Open meeting. Voor een goed begin van het weekend, kom je naar de Nederlandstalige open CA-meditatie meeting op zaterdagochtend. Om over jouw ervaring te spreken en hoop, kracht en moed te delen.

Heb je het verlangen om te stoppen met gebruik van alle drugs en/of alcohol dan ben je welkom,
elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur. Voorafgaand is er gelegenheid om te ontbijten


CA Meeting
Open meeting Zondag aanvang 11:00uur.

CA Speakermeeting

Open meeting, Zondag aanvang 19:00 uur.

Besloten: alleen voor leden en mensen met een probleem die het verlangen hebben te stoppen
Open: iedereen die geïnteresseerd is in het programma van herstel is welkom


CA Informatie Hoe is CA georganiseerd?
De zesde traditie : ''Een CA groep mag nooit een relatie of initiatief van buitenaf ondersteunen, financieren of aan de CA naam verbinden, zodat problemen rond geld, eigendom of prestige ons niet van ons hoofddoel afleiden''
De negende traditie zegt : “CA als zodanig mag nooit georganiseerd worden, maar wij mogen wel servicekantoren of comités in het leven roepen, die rechtstreeks verantwoording schuldig zijn aan degenen waarbij ze in dienst zijn”
Elk CA lid wereldwijd, heeft een inbreng in beslissingen over wat CA is en wat CA doet. Elke groep kan een groepsvertegenwoordiger (GSR of Groep Service Representative) kiezen. De leden van een groep stemmen over wie de GSR wordt. GSR’s van elke groep komen bij elkaar in de vergadering van hun District.
In een Districtsvergadering (6 keer per jaar) worden dingen besproken en besloten die in het District spelen, en wordt meegedacht over wat er speelt in de Area en de World Service Conferentie.


AA Informatie
HULPLIJN - DAG EN NACHT BEREIKBAAR - 020 - 681 74 31


Stichting AAOC
Nova Zemblastraat 256
1013 RP Amsterdam
mailto:info@aaoc.nl